בדרך כלל התשובה היא כן, היות ומטרת הסורגים היא לשפר את רמת הבטחון של תושבי הבית ולמזער את סכנת הפריצה לבית. נוסף על כך, אם אתם מתקינים סורגים לבית בגלל דרישה של חברת הביטוח כתנאי מחייב על מנת שתוכלו לקבל פוליסת ביטוח, הרי שאתם מחוייבים לכסות את כל החלונות שבנמצא. מעבר לכך, נוסף על החלונות כדאי להתקין סורגים גם על פתחים אחרים כגון היציאה למרפסת או דלת הכניסה.